Hubungan Sila-Sila Dalam Pancasila

silasila dalam pancasila Tugas Sekolah Ku from pr-sekolahku.blogspot.com Pengertian Pancasila Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila. Sila-sila tersebut adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.…